อวิชชา, ไตรลักษณ์ และ ทำไมอไจล์จึงดีกว่า traditional process


คราวก่อน เขียนเรื่อง อวิชชา ไปแล้วว่าเป็นความโง่ในแบบที่พระพุทธศาสนาอธิบายไว้ และก่อนหน้านั้นได้พูดถึง ไตรลักษณ์ ว่าเป็นลักษณะร่วมของทุกสรรพสิ่งไปแล้ว วันนี้จะขอมาอธิบายเพิ่มว่าแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับ project management อย่างไร
อ่านเพิ่มเติม

ไตรลักษณ์ ภาคคอมพิวเตอร์


ในยุคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลายคนคงรู้สึกว่าจะทำให้เราห่างไกลจากพุทธศาสนา แต่ความจริงแล้วเป็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถอธิบายและเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หลักไตรลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม