ว่าด้วยเรื่อง 3M


muri mura mudaวันนี้จะขอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ 3M ที่ไม่ใช่ฟิล์มติดรถยนต์ ที่ที่ขอค้างไว้ตั้งแต่คราวก่อนว่า การที่ต้องมี multi-skilled team นั้นมีเพื่อมาแก้ปัญหาจากตัว M ทั้งสามนี้
อ่านเพิ่มเติม