หัวหน้ายิ่งเก่งลูกน้องยิ่งขาดโอกาสพัฒนา


วันนี้ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับน้องท่านหนึ่ง มีหัวข้ออันหนึ่งที่น่าสนใจความว่า ทำอย่างไรลูกน้องจึงจะพัฒนาได้มาก
อ่านเพิ่มเติม