ลีนวิพากษ์ ว่าด้วยทำไม งานอไจล์ทัวร์ปี 2013 ที่ผ่านมาจึงขาดทุนกว่าสองหมื่นบาท


เพิ่งอ่าน งานอไจล์ทัวร์ปีนี้ขาดทุนสองหมื่นกว่าบาท โดย พี่ปอมของพวกเรา ก่อนอื่นขอออกตัวว่า ถึงแม้ว่าผมจะมีชื่อเป็น staff แต่ยอมรับว่า นอกจากไปพูดในงานหนึ่ง session แล้ว นอกนั้นได้แต่มองอยู่ห่าง ๆ เพราะฉะนั้นจึงเป็นมุมมองจากภายนอกอย่างแท้จริง
อ่านเพิ่มเติม