อไจล์ไร้กรอบ


มันเนื่องมาจาก session หนึ่ง ในอไจล์ไทยแลนด์ 2013 ที่ชื่อว่า “วิกฤติโปรแกรมเมอร์ไทย แก้ได้ด้วยอไจล์” มีหลายคนบอกว่า มันน่าจะชื่อว่า “วิกฤติโปรแกรมเมอร์ไทย แก้ได้ด้วยแพสชั่น” มากกว่า


อ่านเพิ่มเติม