ธรรมไจล์ (2) – ไตรลักษณ์


ธรรมไจล์คราวนี้อยากจะพูดต่อเกี่ยวกับเรื่อง ไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งทั้งมวล เพราะฉะนั้นการทำอไจล์ก็ควรจะลักษณะอันเดียวกันนี้ด้วย มาลองดูกันว่า requirements ของลูกค้าเป็นไตรลักษณ์อย่างไร

ไตรลักษณ์ ประกอบด้วย

อนิจจตา คือ อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ ในการพัฒนาซอฟแวร์นั้น ความต้องการของลูกค้า จะไม่มีอะไรที่บอกได้อย่างแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คือไม่เที่ยงนั่นเอง จึงทำให้การหาความต้องการของระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ทุกขตา คือ อาการที่คงสภาพอยู่ไม่ได้ ถึงแม้เราจะพยายามหาความต้องการของระบบที่ถูกต้องที่สุดตั้งแต่เริ่มให้เวลากับมันมากแค่ไหน แต่มันจะถูกก็แค่ตอนที่เราทำเท่านั้นพอเวลาผ่านไป ความต้องการนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย มันอยู่นิ่งๆ ไม่ได้เพราะมันเป็นทุกขตา

อนัตตา เพราะฉะนั้นความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราจะไปยึดติดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ หรือไปจับยึดว่านี่คือสิ่งที่คุยกันไว้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่ได้อีก เพราะ มันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือ ปล่อยวาง แล้วยอมรับมันซะ(embrace changes)

ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่รู้สึกผิดแปลกหรือหงุดหงิดเลยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการเพราะมันเป็นส่งที่ต้องเปลี่ยนและเราจะรู้ว่าต้องรับมืออย่างไรไปโดยอัตโนมัติ

Links
http://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์