ทำไมอไจล์จึงไม่ใช้เสียงข้างมาก


Nemawashiหลายคนพอเริ่มใช้อไจล์ ก็จะมีความเคยชินว่า ถ้าไม่มีหัวหน้าสั่งล่ะก็ควรจะตัดสินด้วยการโหวต แต่ความจริงแล้วอไจล์ไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั้นนะ
อ่านเพิ่มเติม