Mick Cornett: How an obese town lost a million pounds


หลายคนคงรู้จัก TED กันอยู่แล้ว วิดีโอนี้เป็นอันที่ผมรู้สึกประทับใจมากเป็นพิเศษ ไม่ใช่ด้วยเนื้อหาเรื่องการรณรงค์ให้คนในเมืองลดความอ้วนแต่เป็นวิธีการที่ได้ผลของผู้ว่าคนนี้ และทักษะการเล่าเรื่องของผู้พูดก็ทำให้เรื่องน่าสนใจเป็นพิเศษอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม