Stop the line


help me Stop the line หรือ Andon (อ่านว่า “อัน-ดง”) ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่าไม่ว่าใครก็ตามที่พบปัญหา หรือความผิดปกติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแน่ชัดว่าเป็นปัญหา สามารถหยุดกระบวนการผลิต แล้วเรียกทุกคนมาประชุมกันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกันได้
อ่านเพิ่มเติม