สุดท้ายคือ ขายได้หรือไม่


ส่ิงหนึ่งที่ผมพูดกับทีมเสมอ คือ มันไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นอไจล์มากหรือน้อย เท่าไร หรืออะไรอไจล์ อะไรไม่อไจล์ ทั้งหมดขึ้นกับอย่างเดียวคือ โปรดักต์ขายได้หรือไม่? ถ้าหากขายไม่ได้ทุกอย่างก็จบ
อ่านเพิ่มเติม