ต้องขีดเส้นก่อน จึงจะข้ามเส้นได้


การทำงานนั้น การมีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การทำงาน ถ้าหากพนักงานคิดว่า เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉัน แล้วไม่ยอมทำถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งจำเป็น ก็อาจจะทำให้งานเสียได้
อ่านเพิ่มเติม