Kanban เมื่อเจอ Bug


เมื่อวานมีโอกาสไปพูดเรื่อง Kanban เป็นครั้งแรก บอกตรง ๆ ว่าตื่นเวทีมาก เพราะ ดันโดนเปลี่ยนเป็นห้องใหญ่ มันเวิ้งว้างจริง ๆ
อ่านเพิ่มเติม