Don’t you correct anyone


mirror neuronsในช่วงที่ผมฝึกการเป็นโค้ชอไจล์มาสักพัก สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคือ มันทำให้ผมมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นและตัวผมเองได้ง่ายและรวดเร็วมาก แต่ทว่าเมื่อผมพยายามชี้ให้เจ้าตัวเห็นและเสนอแนวทางแก้ไข กลับมักจะได้ผลตอบรับที่ไม่ดี บางคนไม่ยอมรับเอาเสียเลย บางคนก็ยอมรับแต่กลับบอกว่าก็ฉันเป็นของฉันอย่างนี้แหละ เปลี่ยนไม่ได้หรอก สรุปคือ เกือบร้อยละร้อย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย ยกเว้น ผมในสายตาของเขาเปลี่ยนไปในทางลบมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม