ว่าด้วยเรื่อง 3M


muri mura mudaวันนี้จะขอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ 3M ที่ไม่ใช่ฟิล์มติดรถยนต์ ที่ที่ขอค้างไว้ตั้งแต่คราวก่อนว่า การที่ต้องมี multi-skilled team นั้นมีเพื่อมาแก้ปัญหาจากตัว M ทั้งสามนี้
อ่านเพิ่มเติม

ว่าด้วยเรื่อง Multi-Skilled Team


multi-skilled คราวก่อนผมได้พูดถึงเรื่องว่า การที่มี skill dependency ในทีมแบบอไจล์นั้นเป็นเรื่องปกติ และอไจล์แนะนำให้ทำอย่างนั้นด้วยซ้ำไป (cross-functional) เลยอาจทำให้หลายคนอนุมานว่า ผมต่อต้านการพัฒนาสมาชิกทีมให้มีความสามารถหลากหลาย(multi-skilled) ซึ่งขอออกตัวว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นครับ

อ่านเพิ่มเติม