Stop the line


help me Stop the line หรือ Andon (อ่านว่า “อัน-ดง”) ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่าไม่ว่าใครก็ตามที่พบปัญหา หรือความผิดปกติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแน่ชัดว่าเป็นปัญหา สามารถหยุดกระบวนการผลิต แล้วเรียกทุกคนมาประชุมกันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกันได้
อ่านเพิ่มเติม

Don’t you correct anyone


mirror neuronsในช่วงที่ผมฝึกการเป็นโค้ชอไจล์มาสักพัก สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคือ มันทำให้ผมมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นและตัวผมเองได้ง่ายและรวดเร็วมาก แต่ทว่าเมื่อผมพยายามชี้ให้เจ้าตัวเห็นและเสนอแนวทางแก้ไข กลับมักจะได้ผลตอบรับที่ไม่ดี บางคนไม่ยอมรับเอาเสียเลย บางคนก็ยอมรับแต่กลับบอกว่าก็ฉันเป็นของฉันอย่างนี้แหละ เปลี่ยนไม่ได้หรอก สรุปคือ เกือบร้อยละร้อย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย ยกเว้น ผมในสายตาของเขาเปลี่ยนไปในทางลบมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม

Sucker’s Choice


Sucker's choiceSucker’s choice หรือที่ส่วนตัวผมเรียกมันว่า “ทางเลือกบัดซบ” เพราะเป็นทางเลือกแย่ ๆ สองทาง ที่ไม่ว่าไปทางไหน ก็แย่หมด คือเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการและเราก็มักจะเลือกให้เป็นแบบนี้เสียด้วย ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลย

อ่านเพิ่มเติม

Security & Significance


What was that you just said? I wasn't listening.นานมาแล้วผมมีความเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล แต่จากประสบการณ์การทำงานมานานกลับกลายเป็นว่า คนเรากลับตัดสินใจและกระทำในหลาย ๆ เรื่อง แตกต่างจากสิ่งที่ควรจะเป็นมากมาย บางครั้งสิ่งที่ลงมือกระทำจริงนั้นไปคนละทางกับสิ่งที่ควรทำเลย ยิ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมมากขึ้นเท่าไร สิ่งที่ได้ค้นพบกลับกลายเป็นว่าคนเรานั้น เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้เหตุผลน้อยมาก
อ่านเพิ่มเติม