ใครควรได้รับการโปรโมต


ถ้าคุณเป็นหัวหน้างาน มีลูกน้องสองคน มีความสามารถใกล้เคียงกัน คนหนึ่งทำงานไม่เคยผิดพลาดเลย อีกคนทำงานผิดพลาด แต่ก็แก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง ถ้าจำเป็นต้องโปรโมตหรือเลื่อนตำแหน่งเพียงคนเดียว คุณจะเลือกใคร และ เพราะเหตุใด?
อ่านเพิ่มเติม