การตกรางวัลในแบบอไจล์


อไจล์นั้นที่ทีมเวิร์คเป็นหลัก ทำให้การตกรางวัลแบบปกติที่ใครทำใครได้ ไม่เหมาะสมกับการทำงานแบบอไจล์ เพราะจะทำให้ความเป็นทีมลดน้อยลง
อ่านเพิ่มเติม