Output, Outcome และ Scrum Master


เมื่อท่าน Bomb โพสคำถามลงใน agile66 คำถามนั้นย่อมไม่ธรรมดา ท่านถามว่า

ผมกำลังสับสนระหว่าง output กับ outcome ของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า ScrumMaster หรือ อีกกลุ่มนึงท่เรียกตัวเองว่า Agile Coach ผมเคยได้ยินว่า output ของคน 2 กลุ่มนี้คืดการการ Build Team เพราะฉะนั้น output คือทีม แต่ outcome ที่ได้คือ product ที่ทีมนี้สามารถสร้างออกมา เป็นรอบสั้น ๆ รับ feedback และเอามาใช้เพื่อให้ได้ product ที่ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์ของธุรกิจ แต่ผมไม่รู้ว่า พี่ ๆ ในห้องนี้มีมุมมองยังไง กับเรื่องนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม