Sucker’s Choice


Sucker's choiceSucker’s choice หรือที่ส่วนตัวผมเรียกมันว่า “ทางเลือกบัดซบ” เพราะเป็นทางเลือกแย่ ๆ สองทาง ที่ไม่ว่าไปทางไหน ก็แย่หมด คือเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการและเราก็มักจะเลือกให้เป็นแบบนี้เสียด้วย ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลย

อ่านเพิ่มเติม

Security & Significance


What was that you just said? I wasn't listening.นานมาแล้วผมมีความเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล แต่จากประสบการณ์การทำงานมานานกลับกลายเป็นว่า คนเรากลับตัดสินใจและกระทำในหลาย ๆ เรื่อง แตกต่างจากสิ่งที่ควรจะเป็นมากมาย บางครั้งสิ่งที่ลงมือกระทำจริงนั้นไปคนละทางกับสิ่งที่ควรทำเลย ยิ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมมากขึ้นเท่าไร สิ่งที่ได้ค้นพบกลับกลายเป็นว่าคนเรานั้น เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้เหตุผลน้อยมาก
อ่านเพิ่มเติม

Strengths Finder 2.0, Tom Rathปกหน้าขาวสะอาด

ราวอาทิตย์ก่อนหัวหน้าผมเข้ามาบอกว่า มีหนังสือแนะนำให้ไปซื้อมาอ่านชื่อ Strengths Finder เป็นหนังสือเกี่ยวกับการ ค้นหาจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งผู้เขียนบอกไว้ในหน้าแรกของบทแรกว่า

We were tired of living in a world that revolved around fixing our weaknesses. Society’s relentless focus on people’s shortcomings had turned into a global obsession. What’s more, we had discovered that people have several times more potential for growth when they invest energy in developing their strengths instead of correcting their deficiencies.

อ่านเพิ่มเติม