สงฆ์ เป็น ทีม


สงฆ์

ยิ่งศึกษาอไจล์เท่าไหร่ ผมก็รู้สึกว่า ศาสนาพุทธนั้นมีความเป็นอไจล์สูงมาก อไจล์นั้นมีความเป็นศาสนาพุทธสูงมาก ลองมาดูกันอย่างคำที่คุ้นหูพวกเรากันดีอย่างคำว่า “สงฆ์”

อ่านเพิ่มเติม