ต้อง Demo ทุกสปรินต์จริงหรือ?


บางครั้งทีมจะพบว่า ไม่รู้ว่าจะ demo ผลงานของสปรินต์ที่เพิ่งจบไปได้อย่างไร เพราะ ไม่มีหน้าจอจะแสดง เนื่องจากในสปรินต์นั้นอาจจะเป็นเรื่องของ back-end หรืออาจจะเป็น ระบบ batch ไม่ก็ data processing อย่างเดียว คำตอบคือ demo ไม่ได้ ก็ไม่ต้อง demo ครับ
อ่านเพิ่มเติม