Outsource ทางออกหรือทางตัน


ได้ยินหลายแห่งพอมีงานล้นมือก็จะพูดถึงกา outsource ให้คนอื่นมาทำงานชั่วคราว หรือบางที่หนักกว่านั้นคือ บอกว่าจะไม่มีแผนกไอที ให้ outsource ทั้งหมด ความจริงแล้ว การ outsource ไม่ใช่จะแย่ไปหมดเสียทีเดียวแต่มีข้อควรระวังให้มากอยู่หลายประการ
อ่านเพิ่มเติม