Scrum and beyond


วันที่ 21-22 พ.ย. 2556 นี้จะมีงานใหญ่งานหนึ่งของวงการพัฒนาซอฟแวร์บ้านเราคือ งาน Thailand Practical Software Engineering Conference 2013 ที่ Software Park ที่สำคัญงานนี้ ฟรี ครับ
อ่านเพิ่มเติม