หน้าที่ QA


Quality Assuranceจากคราวก่อน ที่บอกไปว่า QA ไม่ใช่ tester และในอไจลืทีมไม่มี tester แต่งาน testing ยังคงอยู่ แล้วพอดูๆ ไปปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจแนวคิดการพัฒนาซอฟแวร์สมัยใหม่กันดีพอ โดยเฉพาะเรื่องการ testing เลยคิดว่า ต้องเขียนเื่รื่องนี้ให้ชัดเจนอีกครั้ง จะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้
อ่านเพิ่มเติม